Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Partner Popis Príloha
26.06.2024 26.06.2024 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Žilina Dodatok č. 1 k Dohode č. 24/25/19B/22 o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Zobraziť zmluvu
12.06.2024 13.06.2024 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Žilina Dohoda 24/25/19B/53 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Zobraziť zmluvu
05.06.2024 06.06.2024 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o úvere č.381_CC_24 Zobraziť zmluvu
14.03.2024 15.03.2024 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Žilina Dohoda č.24/25/19B22 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákova č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Zobraziť zmluvu
28.02.2024 12.03.2024 Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Zobraziť zmluvu
24.01.2024 25.01.2024 CIMAT, s.r.o., Lúčna 1110/1, 015 01 Rajec Rámcová zmluva o dodávkach tovaru Zobraziť zmluvu
15.01.2024 16.01.2024 Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s. r. o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby Zobraziť zmluvu
04.01.2024 05.01.2024 AMD - M, s.r.o. Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Rámcová zmluva o dodávkach tovaru Zobraziť zmluvu
28.12.2023 29.12.2023 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Zmluva o platobnej karte Zobraziť zmluvu
24.11.2023 24.11.2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/45 o poskytnutí príspevku podľa §19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Zobraziť zmluvu
24.11.2023 24.11.2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/74 o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Zobraziť zmluvu
24.11.2023 24.11.2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina Dodatok č. 2 k Dohode č. 23/25/19B/40 o poskytnutí príspevku podľa §19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Zobraziť zmluvu
24.11.2023 01.01.2024 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina Dohoda č. 23/25/010/92 uzatvorená podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Zobraziť zmluvu
24.11.2023 24.11.2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina Dohoda č. 23/25/19B/95 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa §19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Zobraziť zmluvu
14.11.2023 14.11.2023 Ľubomír Záň, Kunerad 270, 01313 Kunerad Zmluva o poskytovaní služieb počas zimnej údržby komunikácií vrátane pohotovosti Zobraziť zmluvu
12.09.2023 13.09.2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina D O H O D A 23/25/19B/74 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Zobraziť zmluvu
08.08.2023 08.08.2023 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto Zmluva o palivových kartách Shell Zobraziť zmluvu
31.05.2023 01.06.2023 Dieseltrans.RP, s.r.o. Dodatok č.2 Zobraziť zmluvu
15.05.2023 16.05.2023 Dieseltrans.RP, s.r.o. Dodatok č.1 Dieseltrans Zobraziť zmluvu
17.05.2023 18.05.2023 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Žilina Dohoda č. 23/25/19B/45 Zobraziť zmluvu
03.05.2023 04.05.2023 Domov vďaky, Námestie A. Škrábika 38/3, 015 01 Rajec Rámcová zmluva na služby TSMR Zobraziť zmluvu
27.04.2023 28.04.2023 MiMa Servis s.r.o. MiMa Servis – zmluva o posk. služieb – dod. č.1 Zobraziť zmluvu
19.04.2023 20.04.2023 Pavol Svrček – Uni-Jas Rámcová zmluva o nákupe čistiacich a hygienických prostriedkov Zobraziť zmluvu
18.04.2023 01.05.2023 AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec Rámcová zmluva na nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Zobraziť zmluvu
30.03.2023 31.03.2023 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Žilina Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku 23/25/19B/40 Zobraziť zmluvu
08.03.2023 09.03.2023 UNIQA pojišťovňa, a.s., Evropská 810/136, 160 00, Česká Republika Zmluva o havarijnom poistení Zobraziť zmluvu
08.03.2023 09.03.2023 UNIQA pojišťovňa, a.s., Evropská 810/136, 160 00, Česká Republika Zmluva o povinnom zmluvnom poistení Zobraziť zmluvu
09.02.2023 10.02.2023 Wustenrot posiťovňa, a.s., Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava Poistná zmluva č. 6095137180 Zobraziť zmluvu
09.01.2023 10.01.2023 Milan Kasman MOTO-AGRO ZDRUŽENIE Zmluva o poskytovaní servisných služieb MOTO-AGRO 2023 Zobraziť zmluvu
09.01.2023 10.01.2023 Milan Kasman MOTO-AGRO ZDRUŽENIE Kúpna zmluva MOTO-AGRO ZDRUŽENIE 2023 Zobraziť zmluvu
30.12.2022 01.01.2023 Cimat, s.r.o. Kúpna zmluva na rok 2023 Zobraziť zmluvu
15.12.2022 16.12.2022 MiMa Servis s.r.o., Zmluva o poskytovaní služieb Zobraziť zmluvu
01.12.2022 02.12.2022 Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1 Poistná zmluva – poistenie zodpovednosti za škodu Zobraziť zmluvu
11.11.2022 12.11.2022 Ľubomír Záň, Kunerad 270, 01313 Kunerad Zmluva o zimnej údržbe 2022/2023- Ľubomír Záň Zobraziť zmluvu
26.10.2022 27.10.2022 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Žilina Dohoda č. 22/25/010/69 Zobraziť zmluvu
26.10.2022 27.10.2022 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny, Žilina Dohoda č. 22/25/012/5 Zobraziť zmluvu
26.09.2022 27.09.2022 Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina Zmluva o spracúvaní osobných údajov Zobraziť zmluvu
26.09.2022 27.09.2022 Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe Zobraziť zmluvu
21.09.2022 22.09.2022 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Žilina Dohoda číslo: 22/25/53G/84 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zobraziť zmluvu
12.01.2022 13.01.2022 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dohoda č. 22/25/010/1 Zobraziť zmluvu
25.08.2021 26.08.2021 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o úvere č. 701_CC_21 Zobraziť zmluvu
12.08.2022 13.08.2022 Slovenská sporiteľňa, a. s. Dodatok_k_uverovej_zmluve_701_CC_21_D1 Zobraziť zmluvu
03.08.2022 04.08.2022 Základná škola , Lipová 2 , Rajec 015 01 Rámcová zmluva na služby TSMR pre ZŠ Lipová_2022 Zobraziť zmluvu
06.06.2022 07.06.2022 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o úvere č. 513/CC/22 Zobraziť zmluvu
06.05.2022 07.05.2022 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o platobnej karte Zobraziť zmluvu
29.04.2022 30.04.2022 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Žilina Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku Zobraziť zmluvu
05.04.2022 06.04.2022 Cimat, s.r.o. Kúpna zmluva_CIMAT Zobraziť zmluvu
04.04.2022 05.04.2022 MOTO-AGRO Kúpna zmluva_MOTO-AGRO Zobraziť zmluvu
04.04.2022 05.04.2022 MOTO-AGRO Zmluva o servise _MOTO-ARGO Zobraziť zmluvu
11.03.2022 12.03.2022 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektrických zariadení Zobraziť zmluvu
09.03.2022 10.03.2022 AT, a.s. Kúpna zmluva FIAT DUCATO Zobraziť zmluvu
08.03.2022 09.03.2022 ANTEKO, s.r.o. Daňové poradenstvo k uzávierke 2021 Zobraziť zmluvu
04.03.2022 05.03.2022 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku Zobraziť zmluvu
15.02.2022 16.02.2022 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. PZP na autoplošinu Zobraziť zmluvu
05.01.2022 06.01.2022 INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. kúpna zmluva autoplošina Zobraziť zmluvu
03.01.2022 04.01.2022 Dieseltrans.RP, s.r.o. Nákup PHM Zobraziť zmluvu
01.12.2021 02.12.2021 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. NN zamestnávateľská zmluva Zobraziť zmluvu
26.11.2021 27.11.2021 Ľubomír Záň Zmluva o dohode – zimná údržba Zobraziť zmluvu
22.11.2021 23.11.2021 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny UPSVaR Dobrovoľnícka činnosť Zobraziť zmluvu
15.11.2021 16.11.2021 Advokátska kancelária Mestická, Slovíková s.r.o. JUDr. Slovíková dohoda o plnení povinnosti Zobraziť zmluvu
12.11.2021 13.11.2021 Ing. Peter Kardoš Darovacia zmluva Mazda Zobraziť zmluvu
05.11.2021 06.11.2021 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku Zobraziť zmluvu
30.09.2021 01.10.2021 JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokátka JUDr. Anna Kecerová_Výpoveď RPVS Zobraziť zmluvu
28.09.2021 29.09.2021 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dohoda o investičnej pomoci Zobraziť zmluvu
07.09.2021 08.09.2021 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o PK_Kardoš Zobraziť zmluvu
30.08.2021 31.08.2021 Krankas s.r.o. Krankas_Zmluva PZS Zobraziť zmluvu
27.08.2021 28.08.2021 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. DOXX_Zmluva stravné Zobraziť zmluvu
26.08.2021 27.08.2021 GAJOS, s.r.o. GAJOS_Mandátna zmluva Zobraziť zmluvu
19.07.2021 20.07.2021 JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokátka JUDr. Anna Kecerová_RPVS Zobraziť zmluvu
27.05.2021 28.05.2021 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o Elektronickej službe Business24 Zobraziť zmluvu
27.05.2021 28.05.2021 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o Balíkovom účte Zobraziť zmluvu