Vedúci mestských komunikácii a objektov
0905 368 065
komunikacie@tsmr.sk
Ekonomické oddelenie 
0905 429 740
ekonom@tsmr.sk
Koordinátor prevádzky
0945 453 211
koordinator@tsmr.sk