Vedúci zelene a verejných priestranstiev
 0915 348 200
zelen@tsmr.sk

Vedúca údržby budov
0905 364 022
budovy@tsmr.sk
Vedúci mestských komunikácii a objektov
0905 368 065
komunikacie@tsmr.sk
Ekonomické oddelenie 
0905 429 740
ekonom@tsmr.sk
Koordinátor prevádzky
0945 453 211
koordinator@tsmr.sk