TSMR zabezpečujú strojovú ako aj ručnú letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a  ostatných prvkov a objektov cestného hospodárstva.

Údržba sa vykonáva na celkovej dĺžke miestnych komunikácií cca 31,6 km a chodníkov cca 20,0 km.

Taktiež je tam zahrnutá údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, ako aj oprava cestných výtlkov a asfaltovanie.

V praxi to predstavuje kontrolu stavu, zisťovanie, určovanie a odstránenie závad.

Nahlasovanie opráv a podnetov týkajúcich sa mestských komunikácii a objektov môžete na tel. čísle 0905 368 065 alebo emailom na komunikacie@tsmr.sk

 

Služby údržby komunikácii a plôch ponúkame aj pre občanov, samosprávy a iné podnikateľské subjekty a organizácie, aktuálny cenník nájdete na našej stránke. 

Cenník TSMR

Služby si môžete objednať na tel. čísle infolinky 0918 450 400 alebo emailom na koordinator@tsmr.sk