Technické služby mesta Rajec, s. r. o. “r. s. p.“ vyhlasujú výzvu na predloženie cenovej ponuky.

Názov zákazky: Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku

Lehota na predkladanie ponúk: do 10.12.2021 do 14:00

Podrobné informácie o výzve nájdete v dokumente: Vyzva_10499-2