Technické služby mesta Rajec, s. r. o. 

Sme mestská spoločnosť, ktorá sa stará o verejne priestory a majetok mesta Rajec. Súčasne sa staráme aj o údržbu mestskej zelene, verejných komunikácií, verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a iné. 

Poskytujeme aj služby pre verejnosť a okolité samosprávy. Pre bližšie informácie navštívte náš cenník, alebo nás kontaktujte.