TSMR, s.r.o.“r.s.p.“ ponúka brigádu počas letných mesiacov formou dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Druh práce: ide o sezónne práce pri údržbe zelene a verejných priestranstiev v rámci mesta
Rajec – napr. kosenie, hrabanie, polievanie, starostlivosť o vysadené kvetinové záhony, čistenie
verejných priestranstiev od komunálneho odpadu a pod.)
Brigáda je vhodná pre mužov, ženy, študentov aj dôchodcov. Deň nástupu, počet hodín
a druh práce bude dohodnutý s každým záujemcom individuálne podľa jeho schopností.
Za vykonanú prácu ponúkame odmenu 5,- EUR/ hod. brutto.

Záujemci sa môžu hlásiť osobne v budove Mestského úradu v Rajci na druhom
poschodí, v kancelárii 212, resp. 221.